stáhnout

Mařenka je oblast na pravém břehu Vltavy, nedaleko Štěchovické přehrady, spravovaná HO Sokol Horní Počernice. Tvoří ji mohutný masiv dosahující až 80 metrů, spadající ke břehům Vltavy. Její jméno vzniklo na základě pověsti o nešťastné lásce dívky, která se zde vrhla ze skal. Geologicky je stěna tvořena tzv. metavulkanity tj.přeměněnými horninami a sopečnými tufy. Jsou to tmavé středně zrnité tvrdé horniny, které se rozpadají na deskovité a blokovité útvary. Velmi často jsou proniknuty růžovými žilami různých porfyritů.

Průvodce původně vznikl před mou první návštěvou na Mařence jako kompilát ze stránek

Část popisů cest je převzata z prvního zdroje. Některé pak z druhého, doplněné o informace ze serveru lezce.cz. Z výše uvedených zdrojů pak taktéž pocházejí nákresy cest. Cílem bylo původně pouze sesypat jejich obsah do něčeho tisknutelného. Kompilát nakonec doputoval až k Jurovi, který se ho chytnul a začal mě zásobovat připomínkami. Doplnil spoustu informací o nových i starých cestách a to včetně korekce jejich umístění. Nakonec sehnal některé místní autory cest, kteří doplnili své připomínky. Na mne pak již zbyla pouze kancelářská práce. Tedy celé to nějak uhladit a vytvořit finální verzi.

Jiří "Geo" Lužnický

Errata: